Khóa học

Lịch khai giảng các lớp học tiếng đức (trình độ A1-B2) được liệt kê dưới đây:

Khóa học

Chúng tôi giới hạn số lượng người tham gia trong mỗi khóa. Bình thường mỗi khóa có 5 học viên, và tối đa chỉ 12 bạn tham gia một khóa học. Các bạn đang quan tâm vui lòng sớm đăng ký.

Hãy học tiếng Đức tại German International Center!

# khóa học ngày tháng Thời gian
1 A1 18.05.2020
2 A2 18.05.2020
3 B1 25.05.2020

Các khóa học của chúng tôi diễn ra ở đây:

  • German International Center (G.I.C.)
  • 120 / 4 Trần Huy Liệu
  • Q. Phú Nhuận
  • +84 (0) 94 818 36 83

+84 (0) 94 818 36 83